Obsah stránky

Objemným odpadem je komunální odpad, který nelze vytřídit a nevleze se do sběrných nádob. Jedná se například o molitan, matrace, koberce, části nábytku apod. Objemný odpad lze uložit do velkoobjemového kontejneru označeného 'spalitelný odpad' nebo 'nespalitelný odpad' v areálu u Obnovy, a to od jara do podzimu vždy v sobotu od 10:00 h do 12:00 h, případně i jindy po dohodě s pracovníky obecního úřadu. Dále lze objemný odpad uložit do velkoobjemových kontejnerů označených 'spalitelný odpad' nebo 'nespalitelný odpad' umístěných v předem oznámeném termínu na předem oznámeném místě (hasička, Chocholky, zdravotnické středisko, dolní konec, malá strana a okály - viz plánek níže). Upozorňujeme, že nebude přijímán objemný odpad, který je možné vytřídit jeho předchozím rozebráním.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.