Obsah stránky

Místní poplatky v obci Kanice

pro rok 2024

 

Druhy místních poplatků

 • za odpady (obecní systém odpadového hospodářství)
 • za psa
 • za prodejní místo

 

Způsob úhrady místních poplatků

1) platbou v hotovosti na pokladně obecního úřadu v Kanicích v úředních hodinách (pondělí 8:00 h – 12.00 h a 17:00 h – 19:00 h, středa 8:00 h – 12:00 h)

 

2) na účet obce: 2023859319/0800 u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: kód – čís.pop.domu (č.evid.chaty) – rok

kód – pes (1), odpady domy (2), odpady chaty (9)

příklad variabilního symbolu:

 • 10862024 – pes, č.pop.domu 86, rok 2024
 • 20862024 – odpad, č.pop.domu 86, rok 2024
 • 229582024 – odpad, č.pop.domu 295, čís.bytu 8, rok 2024
 • 91232024 – odpad, č.ev. chaty 123, rok 2024
 • IČO prodejce – za užívání veřejného prostranství

 

3)  složenkou (na základě telefonické či jiné žádosti vám zašleme složenku) tel. 545 227 234, e-mail urad@obeckanice.eu

 

Termíny plateb místních poplatků

 • místní poplatek za psa do 30. dubna každého roku, nebo po dovršení stáři 3 měsíců, nebo do 15-ti dnů po přihlášení psa
 • místní poplatek za odpady za poplatníka s trvalým pobytem v obci do 30. dubna, v případě výše tohoto poplatku více jak 1 500 Kč za domácnost: dvě splátky: 1. splátka do 30. dubna a 2. splátka do 31. července
 • místní poplatek za odpady (rekreační objekty s číslem evidenčním) do 31. července
 • místní poplatek za umístění prodejního zařízení na veřejném prostranství nejpozději v den ukončení prodeje

 

Výše místních poplatků

 • místní poplatek za jednoho psa v jedné domácnosti 240 Kč a za každého dalšího psa v této domácnosti 360 Kč (osoby starší 65 let 180 Kč za jednoho psa a 300 Kč za každého dalšího psa)
 • místní poplatek za odpady 660 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Kanice
 • místní poplatek za odpady (rekreační objekty) 660 Kč za jeden rekreační objekt
 • místní poplatek za umístění prodejního zařízení na veřejném prostranství 20 Kč/m2/den

 

Osvobození od místního poplatku za odpady

 • děti, které nedosáhnou v kalendářním roce věku 6 let
 • občané, kteří dosáhnou v kalendářním roce 75 a více let
 • vlastníci nemovitostí v Kanicích, v nichž není přihlášena žádná osoba, kteří současně platí poplatek z titulu přihlášení v obci
 • objekty Kanice č.p. 129 a Kanice č.ev. 135 
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.