Obsah stránky

Sociálně-právní ochrana dětí

Dělí se na dvě oddělení:  

  • Oddělení péče o děti  
  • Oddělení sociální prevence – kurátoři pro mládež  

Zajišťuje ucelenou agendu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Nová praxe v řízeních Okresního soudu Brno-venkov ve věcech péče o nezletilé
S účinností od 1. 10. 2019 budou soudní řízení Okresního soudu Brno-venkov ve věcech péče o nezletilé vedena novým způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí. Jedná se o multidisciplinární spolupráci mezi soudem, OSPOD a poskytovateli odborné pomoci. Cílem této spolupráce je efektivní podpora rodičů v nalezení shody v záležitostech jejich dítěte a urychlení soudního řízení. Více na: https://www.justice.cz/web/okresni-soud-brno-venkov/zakladni-informace 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.