název dokumentu vyvěšeno sejmuto
Volby do ZO 2022 - výsledky 24. 09. 2022 17:23:48 18. 10. 2022 11:03:16
StÚ Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 22. 09. 2022 08:51:27 08. 10. 2022 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška -OOP 08. 09. 2022 10:40:05 24. 09. 2022 00:00:00
Volby do ZO 2022 - výsledky 25. 08. 2022 08:43:22 10. 10. 2022 12:16:55
Návrh - úprava č.2 rozpočtu obce 2022 22. 08. 2022 17:09:48 07. 09. 2022 00:00:00
OZV 2/2017- informace k akci - Loučení s létem 18. 08. 2022 12:39:17 05. 09. 2022 00:00:00
StÚ Bílovice n.Sv.- veřejná vyhláška 15. 08. 2022 13:16:18 01. 09. 2022 00:00:00
CHKO MK- Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci U Brněnky 12. 08. 2022 13:27:56 30. 08. 2022 00:00:00
OZV 2/2017- informace k akci Kácení máje 20.8.2022 05. 08. 2022 09:33:54 21. 08. 2022 00:00:00
Volby do ZO 2022 - informace 08. 07. 2022 10:08:07 25. 08. 2022 08:43:54
Obec Bílovice n.Sv.- veřejná vyhláška 07. 07. 2022 12:42:07 23. 07. 2022 00:00:00
OZV 2/2017- informace k akci 23.7.2022 07. 07. 2022 00:00:00 25. 07. 2022 00:00:00
Návrh změny č.1 Územního plánu Kanice k veřejnému projednání 21. 06. 2022 07:53:34 03. 08. 2022 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 21. 06. 2022 07:43:55 03. 08. 2022 00:00:00
OZV č.2/2017 - informace 14. 06. 2022 12:34:53 20. 06. 2022 00:00:00
Obec Kanice - zpráva přezkoumání hospodaření za rok 2021 06. 06. 2022 13:15:26 23. 06. 2022 00:00:00
DSO Časnýř - audit 2021 01. 06. 2022 09:53:28 18. 06. 2022 00:00:00
DSO VaK Bílovicko -audit 2021 01. 06. 2022 09:50:37 18. 06. 2022 00:00:00
Časnýř - návrh úpravy č.3 rozpočtu r. 2022 23. 05. 2022 10:01:56 09. 06. 2022 00:00:00
DSO VaK Bílovicko - návrh úpravy č.2 rozpočtu r. 2022 23. 05. 2022 10:00:36 09. 06. 2022 00:00:00
Návrh - Úprava č.1 rozpočtu obce 2022 03. 05. 2022 13:05:53 19. 05. 2022 00:00:00
DSO VaK Bílovicko 26. 04. 2022 10:22:31 28. 05. 2022 00:00:00
Finanční úřad - veřejná vyhláška 25. 04. 2022 09:04:58 27. 05. 2022 00:00:00
DSO Bílovicko - úprava rozpočtu č.1 19. 04. 2022 08:39:11 06. 05. 2022 00:00:00
DSO Časnýř - úprava rozpočtu č.2 19. 04. 2022 08:37:46 06. 05. 2022 00:00:00
OZV č. 2/2017 - Pálení čarodějnic 30.4.2022 12. 04. 2022 00:00:00 03. 05. 2022 00:00:00
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - tajemník/tajemnice OÚ Kanice 21. 03. 2022 08:51:00 09. 04. 2022 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 08. 03. 2022 12:54:41 25. 03. 2022 00:00:00
Časnýř - úprava č.1 rozpočtu 2022 07. 03. 2022 07:55:19 24. 03. 2022 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 22. 02. 2022 14:03:29 11. 03. 2022 00:00:00
Výzva - výběrové řízení : tajemník dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko. 16. 02. 2022 08:52:56 03. 03. 2022 00:00:00
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 31. 01. 2022 12:35:27 16. 02. 2022 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č. 1/2022 - o zákazu používání zábavní pyrotechniky v k.ú.Kanice 21. 01. 2022 10:24:30 06. 02. 2022 00:00:00
MěÚ Šlapanice -veřejná vyhláška 19. 01. 2022 11:01:05 04. 02. 2022 00:00:00
MěÚ Šlapanice -veřejná vyhláška 14. 01. 2022 12:09:58 01. 02. 2022 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č. 3/2021 - třídění odpadů 16. 12. 2021 08:18:33 01. 01. 2022 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č. 2/2021 - o místním poplatku za odpady 16. 12. 2021 08:15:45 01. 01. 2022 00:00:00
Ministerstvo životního prostředí 14. 12. 2021 08:03:37 30. 12. 2021 00:00:00
DSO Časnýř - úprava rozpočtu č.6 14. 12. 2021 07:42:12 30. 12. 2021 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 02. 12. 2021 10:52:49 18. 12. 2021 00:00:00
Rozpočtový výhled 2023 - 2024 svazku obcí Časnýř 15. 11. 2021 08:58:10 01. 12. 2021 00:00:00
Rozpočtový výhled 2023 - 2024 svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko 15. 11. 2021 08:56:58 01. 12. 2021 00:00:00
NÁVRH- Obec Kanice- rozpočet r. 2022 08. 11. 2021 17:30:24 24. 11. 2021 00:00:00
NÁVRH- Obec Kanice- rozpočet 2021- úprava č.3 08. 11. 2021 08:34:53 24. 11. 2021 00:00:00
VaK Bílovicko- rozpočet 2022 03. 11. 2021 09:08:07 19. 11. 2021 00:00:00
VaK Bílovicko- rozpočet 2021- úprava č.3 03. 11. 2021 09:06:55 19. 11. 2021 00:00:00
Časnýř- rozpočet 2022 03. 11. 2021 09:05:07 19. 11. 2021 00:00:00
Časnýř- rozpočet 2021- úprava č.5 03. 11. 2021 09:04:19 19. 11. 2021 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška -OOP 21. 10. 2021 09:02:22 06. 11. 2021 00:00:00
DSO VaK Bílovicko 04. 10. 2021 10:42:26 20. 10. 2021 00:00:00
DSO Časnýř 04. 10. 2021 10:41:30 20. 10. 2021 00:00:00
NÁVRH - rozpočet r.2021 -úprava č.2 24. 09. 2021 07:37:20 12. 10. 2021 00:00:00
Volby do PSP ČR 2021 - pozvánka na 1. zasedání členů okrskové volební komise 13. 09. 2021 10:12:05 18. 09. 2021 00:00:00
Informace o pořádání akce-Loučení s létem 02. 09. 2021 13:29:37 13. 09. 2021 00:00:00
MěÚ Šlapanice - Návrh změny č. I Územního plánu Kanice 25. 08. 2021 00:00:00 12. 10. 2021 00:00:00
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 -informace 12. 08. 2021 00:00:00 14. 09. 2021 00:00:00
OZV č.2/2017 - informace 28.8.2021 12. 08. 2021 00:00:00 30. 08. 2021 00:00:00
OÚ Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 09. 08. 2021 12:27:02 25. 08. 2021 00:00:00
Výročí 20 let mikroregionu Časnýř 04. 08. 2021 00:00:00 21. 08. 2021 00:00:00
Letní noc 14.8.2021 - informace 29. 07. 2021 00:00:00 16. 08. 2021 00:00:00
DSO Časnýř - úprava rozpočtu č.3 rok 2021 25. 06. 2021 08:35:09 13. 07. 2021 00:00:00
AOPK ČR - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků 22. 06. 2021 13:38:33 08. 07. 2021 00:00:00
StÚ Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 22. 06. 2021 13:21:11 08. 07. 2021 00:00:00
VaK Bílovicko-audit+závěrečný účet r.2020 14. 06. 2021 18:24:11 30. 06. 2021 00:00:00
Časnýř - audit +závěrečný účet r. 2020 14. 06. 2021 14:30:19 30. 06. 2021 00:00:00
MěÚ Šlapanice - Nařízení 1/2021 LHO 14. 06. 2021 10:25:03 30. 06. 2021 00:00:00
Informace o pořádání akce 26.6.2021- OZV č.2/2017 11. 06. 2021 08:49:34 28. 06. 2021 00:00:00
Audit + závěrečný účet obce r. 2020 08. 06. 2021 09:01:57 24. 06. 2021 00:00:00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 03. 06. 2021 10:14:01 12. 01. 2022 09:14:42
DSO Časnýř 02. 06. 2021 10:22:06 18. 06. 2021 00:00:00
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška 02. 06. 2021 00:00:00 19. 06. 2021 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška 19. 05. 2021 12:05:51 03. 06. 2021 07:48:21
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška 10. 05. 2021 12:47:59 26. 05. 2021 00:00:00
Finanční úřad JMK 26. 04. 2021 00:00:00 27. 05. 2021 00:00:00
DSO VaK Bílovicko 22. 04. 2021 14:19:24 24. 05. 2021 08:29:48
Zápis do ZŠ a MŠ Kanice 08. 04. 2021 07:26:58 08. 04. 2021 07:28:53
Oznámení o přerušení dodávky vody Kanice -Buková 06. 04. 2021 11:09:07 14. 04. 2021 00:00:00
Prodej stromků k jarní výsadbě 06. 04. 2021 11:05:06 14. 04. 2021 07:23:35
DSO VaK Bílovicko 06. 04. 2021 08:26:48 22. 04. 2021 00:00:00
DSO Časnýř 06. 04. 2021 08:26:02 22. 04. 2021 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 01. 04. 2021 12:08:53 17. 04. 2021 00:00:00
Antigenní testování na covid-19 v obci Kanice 15. 03. 2021 09:19:08 21. 03. 2021 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 12. 03. 2021 09:35:49 30. 03. 2021 00:00:00
OÚ Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 08. 03. 2021 17:56:53 24. 03. 2021 00:00:00
Výběrové řízení tajemník/tajemnice OÚ Kanice 26. 01. 2021 09:08:00 19. 02. 2021 13:30:55
Stavební úřad Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 25. 01. 2021 17:36:59 10. 02. 2021 00:00:00
DSO VaK Bílovicko - rozpočet 25. 01. 2021 08:23:12 10. 02. 2021 00:00:00
DSO Časnýř - rozpočet 25. 01. 2021 08:22:13 10. 02. 2021 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 22. 01. 2021 08:46:38 08. 02. 2021 08:21:28
Omezení provozu na OÚ Kanice do 14.2.2021 11. 01. 2021 08:41:35 15. 02. 2021 13:36:10
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje 06. 01. 2021 08:17:43 27. 01. 2021 09:08:24
OÚ Bílovice n.Sv.-veřejná vyhláška 17. 12. 2020 11:10:32 05. 01. 2021 00:00:00
Stavební úřad Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 01. 12. 2020 12:35:07 16. 12. 2020 12:29:44
Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb 01. 12. 2020 12:32:59 02. 02. 2021 00:00:00
DSO VaK Bílovicko -rozpočet r. 2021 24. 11. 2020 10:50:19 10. 12. 2020 09:25:07
DSO Časnýř -rozpočet r. 2021 24. 11. 2020 10:49:34 10. 12. 2020 00:00:00
Rozpočet obce Kanice r. 2021 23. 11. 2020 09:40:49 09. 12. 2020 00:00:00
Omezení provozu na OÚ Kanice do 22.1.2021 23. 11. 2020 08:33:55 11. 01. 2021 08:41:41
Ministerstvo obrany- veřejná vyhláška 23. 11. 2020 08:20:30 09. 12. 2020 00:00:00
SDO Časnýř - úprava č.2 rozpočtu 2020 23. 11. 2020 08:13:44 09. 12. 2020 00:00:00
DSO VaK Bílovicko - úprava č.3 rozpočtu 2020 23. 11. 2020 08:12:08 09. 12. 2020 00:00:00
Návrh -úprava č.2 rozpočtu obce Kanice r.2020 10. 11. 2020 08:58:17 26. 11. 2020 00:00:00
Omezení provozu na OÚ Kanice do 12.12.2020 23. 10. 2020 09:21:17 23. 11. 2020 08:34:08
KrÚ JMK - veřejná vyhláška 19. 10. 2020 12:53:56 04. 11. 2020 00:00:00
Katastr nemovitostí - oznámení 19. 10. 2020 08:50:17 01. 12. 2020 00:00:00
1.zasedání okrskové volební komise 03. 09. 2020 13:05:09 11. 09. 2020 13:26:46
Informace OZV č.2/2017- Loučení s létem 12.9.2020 27. 08. 2020 08:38:37 14. 09. 2020 10:35:44
DSO VaK Bílovicko - rozpočet 26. 08. 2020 12:19:59 11. 09. 2020 00:00:00
DSO Časnýř - rozpočet 26. 08. 2020 12:18:55 11. 09. 2020 00:00:00
Volby 2020 17. 08. 2020 12:23:40 10. 12. 2020 09:25:16
OZV č. 2/2017 - Letní noc 22.8.2020 12. 08. 2020 10:44:17 25. 08. 2020 00:00:00
OZV č. 2-2017 o pořádání akce 24. 07. 2020 09:02:17 11. 08. 2020 00:00:00
MěÚ Šlapanice -veřejná vyhláška 12. 06. 2020 13:20:06 30. 06. 2020 00:00:00
Záměr obce Kanice pronajmout obecní nemovitost č.p. 44 09. 06. 2020 08:34:49 27. 06. 2020 00:00:00
MěÚ Šlapanice -veřejná vyhláška 08. 06. 2020 18:47:18 24. 06. 2020 00:00:00
Kanice - audit obce r. 2019 05. 06. 2020 11:48:07 22. 06. 2020 10:52:33
DSO VaK Bílovicko 05. 06. 2020 09:15:59 22. 06. 2020 11:01:21
DSO Časnýř 05. 06. 2020 09:11:33 22. 06. 2020 11:01:29
OZV č. 2/2017 -informace 05. 06. 2020 07:46:26 21. 06. 2020 00:00:00
MěÚ Šlapanice -veřejná vyhláška 28. 05. 2020 12:14:21 08. 06. 2020 18:47:24
Magistrát města Brna- veřejná vyhláška 27. 05. 2020 10:08:17 02. 07. 2020 00:00:00
Kr.Ú JMK- veřejná vyhláška 15. 05. 2020 10:52:28 25. 06. 2020 10:10:53
Kr.Ú JMK- veřejná vyhláška 07. 05. 2020 10:38:47 22. 06. 2020 10:58:35
Opatření vlády 05. 05. 2020 13:38:00 05. 06. 2020 11:50:36
Opatření vlády 04. 05. 2020 09:40:23 05. 06. 2020 11:50:29
DSO VaK Bílovicko 30. 04. 2020 07:38:25 02. 06. 2020 00:00:00
FÚ - veřejná vyhláška 27. 04. 2020 11:25:37 28. 05. 2020 00:00:00
Opatření vlády 27. 04. 2020 11:24:31 05. 06. 2020 11:50:24
Opatření vlády 24. 04. 2020 07:54:15 05. 06. 2020 11:50:12
Opatření vlády 24. 04. 2020 07:53:48 05. 06. 2020 11:50:17
OÚ Kanice - podatelna od 20.4.2020 17. 04. 2020 12:56:58 05. 06. 2020 11:49:56
Opatření vlády 14.4.2020 14. 04. 2020 10:33:14 24. 04. 2020 07:50:45
Opatření vlády 9.4.2020 14. 04. 2020 08:46:56 24. 04. 2020 07:50:39
Finanční úřad - veřejná vyhláška 09. 04. 2020 10:12:05 12. 05. 2020 00:00:00
Opatření vlády 6.4.2020 07. 04. 2020 09:21:14 24. 04. 2020 07:50:53
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška 03. 04. 2020 13:04:20 21. 04. 2020 00:00:00
Opatření vlády 1.4.2020 02. 04. 2020 11:06:36 24. 04. 2020 07:51:00
Opatření vlády z 31.3.2020 01. 04. 2020 10:26:38 24. 04. 2020 07:54:48
Opatření vlády z 30.3.2020 31. 03. 2020 10:34:20 24. 04. 2020 07:54:55
Opatření vlády z 27.3.2020 27. 03. 2020 12:04:13 24. 04. 2020 07:55:03
Opatření vlády z 26.3.2020 27. 03. 2020 12:03:43 24. 04. 2020 07:55:15
OÚ Kanice - omezení úředních hodin 25. 03. 2020 08:54:40 25. 03. 2020 08:56:45
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 24. 03. 2020 14:04:28 09. 04. 2020 00:00:00
OÚ Kanice - omezení úředních hodin 24. 03. 2020 13:23:37 17. 04. 2020 12:53:54
Opatření vlády z 23.3.2020 24. 03. 2020 08:58:05 24. 04. 2020 07:55:23
KrÚ JMK - veřejná vyhláška 20. 03. 2020 12:27:11 06. 04. 2020 09:38:46
Mimořádné opatření- otevírací doba pro seniory 20. 03. 2020 09:59:47 25. 03. 2020 09:17:10
Opatření vlády z 19.3.2020 20. 03. 2020 07:28:43 25. 03. 2020 09:15:56
Rozhodnutí hejtmana JMK 19. 03. 2020 07:32:13 24. 04. 2020 07:55:31
Opatření vlády z 18.3.2020 19. 03. 2020 07:23:38 24. 04. 2020 07:55:37
Jihomoravský kraj - rozhodnutí hejtmana 17. 03. 2020 07:52:27 05. 06. 2020 11:50:06
Opatření vlády z 15.3.2020 16. 03. 2020 08:02:15 24. 04. 2020 07:56:21
Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR 13. 03. 2020 07:35:10 24. 04. 2020 07:56:35
Mimořádné opatření -COVID-19 10. 03. 2020 13:12:27 24. 04. 2020 07:57:05
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření- zákaz konání akcí 10. 03. 2020 11:36:24 13. 03. 2020 08:01:50
Mimořádné opatření-uzavření škol 10. 03. 2020 11:34:34 24. 04. 2020 07:56:58
Mimořádné opatření -COVID-19 09. 03. 2020 12:28:49 10. 03. 2020 13:12:42
OÚ Bílovice n.Sv.- veřejná vyhláška 05. 03. 2020 12:29:21 20. 03. 2020 10:05:29
OÚ Bílovice n.Sv.- veřejná vyhláška 05. 03. 2020 12:28:46 20. 03. 2020 10:05:20
OÚ Bílovice n.Sv.- veřejná vyhláška 05. 03. 2020 10:46:34 20. 03. 2020 10:05:09
OZV č.1-2020 - odpady 05. 03. 2020 09:16:10 20. 03. 2020 10:05:59
MěÚ Šlapanice-veřejná vyhláška- OOP 19. 02. 2020 12:55:35 05. 03. 2020 08:25:18
Stavební úřad Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 31. 01. 2020 12:13:01 18. 02. 2020 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -veřejná vyhláška 31. 01. 2020 12:11:41 18. 02. 2020 00:00:00
VaK Bílovicko - návrh úpravy rozpočtu č.1 rok 2020 28. 01. 2020 13:54:24 13. 02. 2020 00:00:00
MěÚ Šlapanice-veřejná vyhláška-návrh OOP 23. 01. 2020 10:41:20 25. 02. 2020 00:00:00
OÚ Bílovice n.Sv.- veřejná vyhláška 20. 01. 2020 12:42:28 05. 02. 2020 00:00:00
OÚ Bílovice n.Sv.- veřejná vyhláška 20. 01. 2020 12:41:15 05. 02. 2020 00:00:00
MěÚ Šlapanice-veřejná vyhláška-OOP 15. 01. 2020 10:55:14 31. 01. 2020 00:00:00
Záměr obce Kanice pronajmout nemovitost č.pop.166 14. 01. 2020 07:54:16 31. 01. 2020 12:09:56
MMB- veřejná vyhláška 03. 01. 2020 14:08:53 20. 01. 2020 12:37:06
Časnýř - úprava rozpočtu č.2 rok 2019 02. 01. 2020 08:29:36 18. 01. 2020 00:00:00
VaK Bílovicko - úprava rozpočtu č.2 rok 2019 02. 01. 2020 08:28:18 18. 01. 2020 00:00:00
DSO VaK Bílovicko 06. 12. 2019 09:53:48 24. 12. 2019 00:00:00
MMB - veřejná vyhláška 20. 11. 2019 11:10:22 05. 12. 2019 11:35:31
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 06. 11. 2019 13:57:45 22. 11. 2019 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška-ÚP Kanice 01. 11. 2019 09:57:34 04. 12. 2019 00:00:00
MMB -veřejná vyhláška 31. 10. 2019 12:52:18 13. 12. 2019 00:00:00
Záměr obce převést bezúplatně čerpací stanici 30. 10. 2019 09:03:16 15. 11. 2019 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 29. 10. 2019 13:36:55 14. 11. 2019 00:00:00
DSO Časnýř - rozpočet 25. 10. 2019 12:24:18 12. 11. 2019 00:00:00
DSO Vak Bílovicko - rozpočet 25. 10. 2019 12:21:59 12. 11. 2019 00:00:00
MMB- veřejná vyhláška 22. 10. 2019 12:27:42 07. 11. 2019 00:00:00
Kr.Ú JMK - veřejná vyhláška 23. 09. 2019 13:29:16 08. 11. 2019 09:26:11
Magistrát města Brna- veřejná vyhláška 23. 09. 2019 13:27:24 08. 10. 2019 09:25:43
Sdělení dle zákona 106/1999 Sb. 09. 09. 2019 10:57:40 25. 09. 2019 00:00:00
Ministerstvo obrany - návrh OOP 05. 09. 2019 14:07:08 21. 09. 2019 00:00:00
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 02. 09. 2019 12:18:59 06. 04. 2020 12:57:39
Oznámení o výkonu zeměměřických činností 30. 08. 2019 08:21:20 30. 09. 2019 09:47:10
Veřejná vyhláška-CHKO 30. 08. 2019 08:11:35 16. 09. 2019 11:03:57
Sdělení k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 13. 08. 2019 08:14:35 29. 08. 2019 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 07. 08. 2019 08:59:57 23. 08. 2019 00:00:00
OVZ č.2/2017-Lázeňský ples 04. 07. 2019 09:37:31 23. 07. 2019 08:11:13
DSO VaK Bílovicko -Zpráva auditora r. 2018 12. 06. 2019 12:32:10 27. 06. 2019 08:41:35
DSO Časnýř -Zpráva auditora r. 2018 12. 06. 2019 12:30:06 27. 06. 2019 08:41:43
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek- parc.č. 634 a 635 31. 05. 2019 10:39:18 17. 06. 2019 17:35:20
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek-část parc.č. 414/1 31. 05. 2019 10:37:45 18. 06. 2019 00:00:00
Ministerstvo ŽP - veřejná vyhláška 30. 05. 2019 10:32:13 15. 06. 2019 00:00:00
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Kanice r. 2018 27. 05. 2019 13:30:59 11. 06. 2019 11:47:09
Agentura ochrany a přírody a krajiny ČR 22. 05. 2019 10:24:02 07. 06. 2019 00:00:00
Bílovicko-porovnání položek ceny vodného a stočného 2018 29. 04. 2019 11:38:49 31. 05. 2019 00:00:00
FÚ - daň z nemovitých věcí - informace 26. 04. 2019 08:17:34 28. 05. 2019 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 15. 04. 2019 19:08:05 01. 05. 2019 00:00:00
OZV č. 2/2017 - Pálení čarodějnic 30.4.2019 15. 04. 2019 11:09:34 02. 05. 2019 00:00:00
Min.zemědělství - veřejná vyhláška 04. 04. 2019 10:27:38 07. 05. 2019 00:00:00
Volby do EP 2019 - informace 25. 03. 2019 09:55:52 26. 05. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP č.2 18. 03. 2019 15:04:47 03. 04. 2019 00:00:00
Min.ŽP - Veřejná vyhláška a OOP -kormorán 12. 03. 2019 15:34:04 27. 03. 2019 09:26:27
Jihomoravský kraj-veřejná vyhláška 16. 01. 2019 12:16:10 16. 02. 2019 00:00:00
Uzavření OÚ Kanice ve dnech 27.-31.12.2018 17. 12. 2018 10:15:04 02. 01. 2019 00:00:00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 10. 12. 2018 18:50:31 09. 01. 2019 11:41:51
ZŠ a MŠ Kanice 26. 11. 2018 10:41:24 12. 12. 2018 00:00:00
DSO VaK Bílovicko - návrh rozpočtu na rok 2019 21. 11. 2018 12:23:08 07. 12. 2018 00:00:00
DSO Časnýř - návrh rozpočtu na rok 2019 21. 11. 2018 11:59:40 07. 12. 2018 00:00:00
StÚ Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 16. 11. 2018 09:25:39 04. 12. 2018 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška -OOP 14. 11. 2018 14:00:49 30. 11. 2018 00:00:00
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Kanice 5.-6.10.2018 06. 10. 2018 18:11:02 06. 11. 2018 12:08:24
StÚ Bílovice n.Sv. - Veřejná vyhláška 03. 10. 2018 14:03:20 18. 10. 2018 14:05:03
DSO Časnýř -návrh úpravy č.2 rozpočtu pro r.2018 10. 09. 2018 17:33:30 25. 09. 2018 07:57:21
DSO VaK Bílovicko -návrh úpravy č.3 rozpočtu pro r.2018 10. 09. 2018 17:32:15 25. 09. 2018 07:57:29
OZV č. 2/2017 - 8.9.2018 23. 08. 2018 07:57:13 10. 09. 2018 17:30:15
MěÚ Šlapanice-veřejnoprávní smlouva-přestupky 20. 08. 2018 11:12:58 04. 09. 2018 13:51:47
OZV č. 2/2017 - Kácení máje 13. 08. 2018 19:04:14 04. 09. 2018 00:00:00
MěÚ Šlapanice-veřejná vyhláška-OOP 13. 08. 2018 13:05:18 28. 08. 2018 08:56:40
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška -OOP 06. 08. 2018 18:18:11 22. 08. 2018 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška -OOP 25. 07. 2018 10:12:41 10. 08. 2018 00:00:00
Veřejná vyhláška-úprava provozu Březina u Křtin 11. 07. 2018 13:52:51 26. 07. 2018 10:33:42
Volby do zastupitelstev obcí 10. 07. 2018 08:30:03 07. 10. 2018 00:00:00
Vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranného pásma radiolokátoru Sokolnice 09. 07. 2018 18:40:12 25. 07. 2018 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 14. 06. 2018 13:44:17 16. 07. 2018 10:53:11
StÚ Bílovice n.Sv. -Veřejná vyhláška 13. 06. 2018 14:03:42 29. 06. 2018 00:00:00
Zákon č. 106/1999 §5 13. 06. 2018 11:33:15 29. 06. 2018 00:00:00
Zákon č. 106/1999 §5 13. 06. 2018 11:32:46 29. 06. 2018 00:00:00
Zákon č. 106/1999 §5 13. 06. 2018 11:31:51 29. 06. 2018 00:00:00
Vodovody a kanalizace Bílovicko - účetní závěrka, zpráva auditorky a závěrečný účet 08. 06. 2018 10:57:25 26. 06. 2018 00:00:00
Časnýř - účetní závěrka, zpráva auditorky a závěrečný účet 08. 06. 2018 10:55:49 26. 06. 2018 00:00:00
OZV č.2/2017 07. 06. 2018 11:54:27 26. 06. 2018 00:00:00
OZV č.2/2017 01. 06. 2018 07:48:27 18. 06. 2018 00:00:00
OZV č.2/2017 23. 05. 2018 11:51:36 10. 06. 2018 00:00:00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření -Obec Kanice 2017 17. 05. 2018 09:33:55 01. 06. 2018 07:50:21
StÚ Bílovice n.Sv. - Veřejná vyhláška 15. 05. 2018 13:50:32 30. 05. 2018 11:35:38
OZV č.2/2017 14. 05. 2018 09:16:49 28. 05. 2018 00:00:00
závěrečný účet obce Kanice 2017 07. 05. 2018 19:07:58 01. 06. 2018 07:50:11
Finanční úřad - veřejná vyhláška 26. 04. 2018 12:25:05 28. 05. 2018 09:31:40
DSO VaK Bílovicko 23. 04. 2018 17:23:45 23. 05. 2018 11:47:58
Informace o pořádání kulturní akce 30.4.2018 13. 04. 2018 08:09:05 03. 05. 2018 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 22. 03. 2018 08:18:00 07. 04. 2018 00:00:00
St.Ú Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 19. 03. 2018 12:30:12 03. 04. 2018 07:45:34
Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům-zrušení TP 06. 03. 2018 14:03:05 21. 03. 2018 10:14:16
DSO VaK Bílovicko 27. 02. 2018 12:18:27 14. 03. 2018 12:31:36
DSO Časnýř 27. 02. 2018 12:17:33 14. 03. 2018 12:31:43
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 16. 02. 2018 13:08:48 05. 03. 2018 17:44:06
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 12. 02. 2018 12:16:38 27. 02. 2018 12:19:20
StÚ Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 30. 01. 2018 10:35:03 15. 02. 2018 00:00:00
Volby prezidenta 2.kolo - výsledky v obci Kanice 29. 01. 2018 12:00:19 13. 02. 2018 11:56:36
Výsledky volby prezidenta 2.kolo 29. 01. 2018 11:57:30 29. 01. 2018 11:59:34
Záměr obce Kanice směnit obecní pozemek část parc.č. 339 za část parc.č.427/4 a část parc.č. 427/3 18. 01. 2018 09:54:34 02. 02. 2018 13:50:51
Volby prezidenta 2018-výsledky v Kanicích 15. 01. 2018 07:25:33 29. 01. 2018 13:10:07
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 08. 01. 2018 18:28:52 23. 01. 2018 13:29:50
KrÚ JMK - OOP 13. 12. 2017 14:16:49 29. 12. 2017 00:00:00
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek část parc.č. 491/15 23. 11. 2017 08:51:40 08. 12. 2017 13:33:44
Oznámení o porušování zákazu parkování na návsi v době delší jak 2 hod. 20. 11. 2017 17:30:22 13. 12. 2017 13:41:37
Volby - prezidenta 2018 13. 11. 2017 11:50:00 29. 01. 2018 13:08:58
KrÚ JMK- veřejná vyhláška 10. 11. 2017 13:44:10 28. 11. 2017 00:00:00
Ministerstvo zemědělství -VV -OOP 08. 11. 2017 13:28:24 23. 11. 2017 08:07:01
KrÚ JMK - návrh opatření obecné povahy 06. 11. 2017 18:04:29 22. 11. 2017 00:00:00
Záměr obce Kanice pronajmout nemovitost č.pop. 166 06. 11. 2017 07:35:22 22. 11. 2017 14:05:48
DSO Časnýř 30. 10. 2017 14:28:33 15. 11. 2017 00:00:00
DSO VaK Bílovicko 30. 10. 2017 14:27:55 15. 11. 2017 00:00:00
KrÚ JMK 27. 10. 2017 13:17:44 13. 11. 2017 11:48:25
Exekutorský úřad Praha 26. 10. 2017 09:01:10 10. 11. 2017 13:43:03
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 25. 10. 2017 13:55:21 09. 11. 2017 13:11:40
DSO VaK Bílovicko 20. 10. 2017 10:47:15 06. 11. 2017 07:33:29
DSO Časnýř 20. 10. 2017 10:46:13 06. 11. 2017 07:33:40
KrÚ JMK - opatření obecné povahy 22. 09. 2017 09:50:56 10. 10. 2017 00:00:00
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška 18. 09. 2017 08:36:23 03. 10. 2017 11:42:36
Záměr pronajmout stomatologickou ordinaci 15. 09. 2017 08:35:11 02. 10. 2017 12:17:14
Zákon 106/1999 06. 09. 2017 09:53:08 21. 09. 2017 10:11:40
Ministerstvo ŽP 04. 09. 2017 12:50:06 19. 09. 2017 09:01:41
Program ZO 6.9.2017 30. 08. 2017 10:31:59 07. 09. 2017 00:00:00
MěÚ.Šlapanice-VV-úprava provozu-silnice Březina u Křtin 29. 08. 2017 12:44:15 13. 09. 2017 09:33:26
Volby do PSP ČR konané ve dnech 20. a 21.října 2017 21. 08. 2017 12:48:05 23. 10. 2017 00:00:00
Informace o pořádání akce na hřišti za školou 21. 08. 2017 07:39:34 28. 08. 2017 00:00:00
OZV č.2/2017 - informace o pořádání akce 17. 08. 2017 10:36:44 04. 09. 2017 12:58:17
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek část parc. č. 547 14. 08. 2017 08:53:58 31. 08. 2017 00:00:00
Zákon č. 106/1999 07. 08. 2017 08:21:54 22. 08. 2017 11:42:58
JMK- rozhodnutí č. 1/2017 - zvýšené nebezpečí požáru 19. 07. 2017 08:38:52 27. 07. 2017 08:24:52
Zákon č. 106/1999 17. 07. 2017 17:37:47 01. 08. 2017 11:20:01
St.Ú.Bílovice n.Sv. - Veřejná vyhláška 12. 07. 2017 12:59:30 27. 07. 2017 08:26:39
MěÚ Šlapanice-VV-opatření obecné povahy-úprava provozu 22. 06. 2017 14:14:55 08. 07. 2017 00:00:00
MěÚ Šlapanice-VV-opatření obecné povahy-úprava provozu Žleby 21. 06. 2017 12:11:57 08. 07. 2017 00:00:00
StÚ Bílovice n.Sv. - veřejná vyhláška 12. 06. 2017 10:19:41 28. 06. 2017 00:00:00
Usnesení ZO č. 4/6/2017 26. 05. 2017 09:43:52 18. 09. 2017 08:57:44
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 19. 05. 2017 13:12:11 05. 06. 2017 07:47:16
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška - zpomalovací práh,odsunutá poloha 15. 05. 2017 14:06:35 30. 05. 2017 09:26:15
OZV č. 1/2017 - M. Ševčík 11. 05. 2017 12:20:41 29. 05. 2017 11:51:48
Bílovice n.Sv. - stavební úřad - veřejná vyhláška 09. 05. 2017 10:09:53 19. 05. 2017 07:49:35
MěÚ Šlapanice-veřejná vyhláška-zpomalovací práh 04. 05. 2017 12:08:41 19. 05. 2017 07:31:57
Závěrečný účet obce 2016-komentář 03. 05. 2017 09:29:38 18. 05. 2017 13:02:22
Zpráva auditorky o hospodaření obce za rok 2016 03. 05. 2017 09:28:56 18. 05. 2017 13:00:45
DSO VaK Bílovicko 28. 04. 2017 09:46:21 29. 05. 2017 11:51:30
FÚ JMK - veřejná vyhláška 27. 04. 2017 12:45:11 29. 05. 2017 11:52:10
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška - zpomalovací práh 18. 04. 2017 13:11:17 18. 05. 2017 13:03:15
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška - uzavírka silnice Březina 11. 04. 2017 10:00:54 26. 04. 2017 09:04:53
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 06. 04. 2017 08:40:08 21. 04. 2017 08:54:28
Zákon č. 106/1999 04. 04. 2017 12:28:43 20. 04. 2017 09:38:56
Zákon č. 106/1999 04. 04. 2017 12:28:01 01. 01. 2018 00:00:00
Zeměměřický úřad - veřejná vyhláška 28. 03. 2017 11:53:04 13. 04. 2017 00:00:00
Informace o pořádání akce na hřišti za školou 24. 03. 2017 11:38:40 15. 04. 2017 00:00:00
Výzva k účasti na zadávacím řízení -Kanice, zpomalovací práh na sil. III/3831 06. 03. 2017 08:46:24 22. 03. 2017 00:00:00
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 15. 02. 2017 08:36:32 02. 03. 2017 12:08:29
DSO Časnýř 31. 01. 2017 12:09:36 15. 02. 2017 08:37:26
Nařízení Státní veterinární správy 13. 01. 2017 12:28:13 02. 03. 2017 12:09:16
MěÚ Šlapanice-veřejná vyhláška 23. 12. 2016 09:50:56 09. 01. 2017 09:05:23
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek p.č. 649 01. 12. 2016 10:19:43 19. 12. 2016 11:57:01
Časnýř-návrh rozpočtu 2017 21. 11. 2016 15:15:51 06. 12. 2016 10:41:46
DSO Časnýř 21. 11. 2016 14:31:43 21. 11. 2016 14:59:25
DSO Časnýř 21. 11. 2016 14:05:38 06. 12. 2016 10:41:36
DSO VaK Bílovicko 16. 11. 2016 13:39:31 01. 12. 2016 10:13:48
DSO VaK Bílovicko 16. 11. 2016 13:38:15 01. 12. 2016 10:13:33
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 02. 11. 2016 10:44:02 19. 11. 2016 00:00:00
Záměr obce prodat obecní pozemek parc.č. 206/3 24. 10. 2016 12:51:06 09. 11. 2016 00:00:00
KrÚ JMK - ZÚR JMK 20. 10. 2016 11:55:21 05. 11. 2016 00:00:00
Volby do Zastupitelstva JMK 2016 - výsledky-Kanice 10. 10. 2016 11:51:46 20. 10. 2016 14:09:54
Volby do Zastupitelstva JMK 2016 22. 09. 2016 14:07:38 10. 10. 2016 00:00:00
KrÚ JMK - upozornění 05. 09. 2016 13:51:53 02. 03. 2017 12:09:41
MěÚ Šlapanice - uzavírka silnice v obci Březina 02. 09. 2016 09:45:47 20. 09. 2016 00:00:00
SŘ Škrovan 31. 08. 2016 09:22:26 16. 09. 2016 00:00:00
Rozhodnutí - OZV č.2/2013 - Kácení máje 26. 08. 2016 08:57:02 13. 09. 2016 00:00:00
Rozhodnutí - OZV č.2/2013 12. 08. 2016 08:17:26 30. 08. 2016 00:00:00
SŘ - oznámení 05. 08. 2016 11:36:25 23. 08. 2016 00:00:00
Exekutorský úřad Brno-město 03. 08. 2016 12:20:55 08. 09. 2016 15:16:20
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška 01. 08. 2016 10:36:49 17. 08. 2016 00:00:00
Prodloužení vodovodů Kanice-veřejná vyhláška 19. 07. 2016 11:36:33 03. 08. 2016 12:18:28
OZV č.2/2013 - Rozhodnutí 14. 07. 2016 12:25:55 01. 08. 2016 00:00:00
OZV č. 2/2013 - Rozhodnutí 30. 06. 2016 12:02:16 12. 07. 2016 00:00:00
DSO VaK Bílovicko 30. 06. 2016 12:00:54 16. 07. 2016 00:00:00
Vodoprávní řízení 'Kanice-rozšíření vod.a kanaliz.sítě,lokalita Okály,Obnova,Křtinsko' 14. 06. 2016 10:51:56 30. 06. 2016 00:00:00
Ministerstvo ŽP-oznámení o vydání opatření obecné povahy 06. 06. 2016 08:45:30 21. 06. 2016 14:05:42
OZV č. 2/2013 - Rozhodnutí 03. 06. 2016 10:24:15 20. 06. 2016 12:22:46
OZV č. 2/2013 - Rozhodnutí 27. 05. 2016 10:16:02 13. 06. 2016 12:33:37
DSO Časnýř 25. 05. 2016 13:01:20 09. 06. 2016 09:14:22
DSO VaK Bílovicko 25. 05. 2016 13:00:19 09. 06. 2016 09:14:17
Komentář k závěrečnému účtu obcí VaK Bílovicko za rok 2015 24. 05. 2016 13:55:13 09. 06. 2016 00:00:00
Komentář k závěrečnému účtu obcí Časnýř za rok 2015 24. 05. 2016 13:52:24 09. 06. 2016 00:00:00
Komentář k závěrečnému účtu obce Kanice za rok 2015 13. 05. 2016 08:14:33 30. 05. 2016 08:48:40
OZV č. 2/2013 - Rozhodnutí 13. 05. 2016 08:12:27 30. 05. 2016 08:46:59
FÚ JMK- veřejná vyhláška 28. 04. 2016 14:03:32 31. 05. 2016 00:00:00
Jihomoravský kraj - oznámení 26. 04. 2016 11:21:33 13. 06. 2016 12:33:27
Hasičský automobil typu DA - výběrové řízení-bližší specifikace 18. 04. 2016 19:55:08 22. 04. 2016 13:06:28
Hasičský automobil typu DA - výběrové řízení 06. 04. 2016 10:41:35 22. 04. 2016 00:00:00
Zeměměřický úřad 04. 04. 2016 11:53:17 16. 12. 2016 00:00:00
Rozhodnutí - Posezení u cimbálu 25. 02. 2016 10:38:43 14. 03. 2016 18:27:53
Ministerstvo životního prostředí 01. 02. 2016 18:33:43 16. 02. 2016 14:26:18
Min.zemědělství - oznámení o vydání opatření obecné povahy 13. 01. 2016 12:32:52 29. 01. 2016 00:00:00
Program ZO 06. 12. 2015 18:27:24 11. 12. 2015 00:00:00
Program zasedání ZO 25.11.2015 16. 11. 2015 21:37:06 26. 11. 2015 00:00:00
DSO Časnýř - návrh rozpočtu rok 2016 02. 11. 2015 18:39:48 18. 11. 2015 10:49:56
VaK Bílovicko -návrh rozpočtu rok 2016 02. 11. 2015 18:36:15 18. 11. 2015 10:49:46
VaK Bílovicko -návrh úpravy rozpočtu č.2 rok 2015 02. 11. 2015 18:33:19 18. 11. 2015 10:49:37
SŘ Novotny- veřejná vyhláška 29. 10. 2015 12:20:18 10. 11. 2015 14:07:10
MěÚ Šlapanice- veřejná vyhláška-stavební povolení 19. 10. 2015 08:18:18 03. 11. 2015 08:01:18
OZV č. 2/2013 - rozhodnutí 16. 09. 2015 13:45:14 29. 09. 2015 12:56:35
MěÚ Šlapanice -oznámení- veřejná vyhláška 07. 09. 2015 12:14:08 22. 09. 2015 10:09:23
OZV č. 2/2013 - Rozhodnutí - Dufek 12. 08. 2015 08:29:40 14. 09. 2015 08:35:24
OZV č. 2/2013 - Rozhodnutí - oslavy 650 let obce 12. 08. 2015 08:27:48 07. 09. 2015 12:10:28
Jihomoravský kraj - rozhodnutí 03. 08. 2015 12:52:07 19. 08. 2015 00:00:00
Vyhláška MŽP-ovzduší 21. 07. 2015 08:35:24 21. 08. 2015 13:13:49
Stavební úřad Bílovice n.Sv. -Veřejná vyhláška 17. 07. 2015 10:47:06 04. 08. 2015 00:00:00
Rozhodnutí hejtmana JMK- nebezpečí vzniku požáru 07. 07. 2015 10:46:05 19. 08. 2015 12:54:32
Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Kanice 01. 07. 2015 10:42:33 07. 09. 2015 12:10:47
Modernizace a zateplení has.zbrojnice Kanice 165 01. 07. 2015 10:18:23 17. 07. 2015 00:00:00
DSO VaK Bílovicko 15. 06. 2015 09:44:51 01. 07. 2015 00:00:00
Hodový výbor Kanice - Letní noc 4.7.2015 08. 06. 2015 11:53:20 07. 07. 2015 10:44:11
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 08. 06. 2015 11:51:14 23. 06. 2015 14:07:03
DSO VaK Bílovicko 02. 06. 2015 13:10:49 17. 06. 2015 09:45:12
DSO Časnýř 02. 06. 2015 13:09:41 17. 06. 2015 09:45:29
DSO VaK Bílovicko 27. 05. 2015 10:49:39 12. 06. 2015 00:00:00
DSO Časnýř 27. 05. 2015 10:48:22 12. 06. 2015 00:00:00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kanice za rok 2014 27. 05. 2015 10:45:55 12. 06. 2015 00:00:00
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek parc.č. 536 a 537 14. 05. 2015 07:46:36 02. 06. 2015 00:00:00
Finanční úřad oznamuje 29. 04. 2015 09:01:59 02. 06. 2015 00:00:00
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 16. 04. 2015 12:06:58 02. 05. 2015 00:00:00
Ministerstvo zemědělství 01. 04. 2015 09:19:57 22. 06. 2015 08:30:42
Zákon č. 106/1999 Sb. 25. 03. 2015 13:32:18 01. 01. 2016 00:00:00
Jihomoravský kraj - Veřejná vyhláška 23. 03. 2015 13:51:42 08. 05. 2015 00:00:00
Záměr obce směnit obecní pozemek parc.č. 415/4 za parc.č. 42/4 12. 03. 2015 11:04:29 30. 03. 2015 12:03:06
Záměr směny pozemků-Padělky 20. 02. 2015 07:21:25 09. 03. 2015 12:45:07
Soupis usnesení ZO 18.2.2015 19. 02. 2015 08:26:57 19. 02. 2015 08:28:57
Program ZO 16. 02. 2015 19:23:54 19. 02. 2015 00:00:00
Záměr obce Kanice pronajmout obecní nemovitost č.pop.22 10. 02. 2015 09:37:06 27. 02. 2015 00:00:00
DSO Bílovicko 06. 02. 2015 12:41:03 24. 02. 2015 00:00:00
DSO Časnýř 06. 02. 2015 12:39:59 24. 02. 2015 00:00:00
Závěrečný účet obce Kanice za rok 2014 04. 02. 2015 11:02:38 20. 02. 2015 00:00:00
Veřejná vyhláška - P.Málek 27. 01. 2015 12:09:55 11. 02. 2015 13:32:19
Veřejná vyhláška 19. 12. 2014 12:12:11 06. 01. 2015 00:00:00
DSO Bílovicko-rozpočet 2015-návrh 08. 12. 2014 11:51:42 24. 12. 2014 00:00:00
DSO Časnýř - rozpočet 2015 05. 12. 2014 09:03:56 23. 12. 2014 00:00:00
Ministerstvo ŽP 28. 11. 2014 08:04:34 16. 12. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška -D.Hlobil 13. 11. 2014 11:00:13 29. 11. 2014 00:00:00
DSO Časnýř 12. 11. 2014 14:13:55 28. 11. 2014 00:00:00
Ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Kanice- 5.11.2014 27. 10. 2014 17:10:27 07. 11. 2014 00:00:00
Výzva na podání nabídky-nábytek ZŠ Kanice 22. 10. 2014 11:16:14 01. 11. 2014 00:00:00
Ministerstvo životního prostředí 15. 10. 2014 09:54:44 01. 11. 2014 00:00:00
Veřejná vyhláška - Michal Kalvoda 18. 09. 2014 10:42:16 03. 10. 2014 07:32:44
Veřejná vyhláška -Daniel Hlobil 11. 09. 2014 09:57:27 26. 09. 2014 10:45:52
DSO Bílovicko - návrh úpravy rozpočtu č. 1 10. 09. 2014 12:44:56 26. 09. 2014 00:00:00
E.ON - upozornění vlastníkům nemovitostí 02. 09. 2014 12:09:55 03. 10. 2014 00:00:00
Záměr obce Kanice směnit obecní pozemek část parc.č. 587/7 27. 08. 2014 11:55:20 12. 09. 2014 12:23:22
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2014 26. 08. 2014 13:53:45 14. 10. 2014 00:00:00
SPŘ -Michal Kalvoda 26. 08. 2014 13:50:09 10. 09. 2014 10:39:35
Rozhodnutí Kanice Padělky III 18. 08. 2014 17:45:24 02. 09. 2014 12:07:53
Rozhodnutí -pořádání společenské akce 06. 08. 2014 13:22:19 08. 09. 2014 11:17:11
Rozhodnutí -pořádání společenské akce 06. 08. 2014 13:21:40 25. 08. 2014 17:17:01
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014 22. 07. 2014 12:45:05 06. 11. 2014 00:00:00
Rozhodnutí -pořádání společenské akce 14. 07. 2014 18:43:52 19. 08. 2014 00:00:00
ÚP Kanice 02. 07. 2014 09:12:59 18. 07. 2014 10:41:18
Kanice-Padělky III. etapa 19. 06. 2014 14:12:39 14. 07. 2014 18:50:45
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek parc.č. 491/60 k.ú.Kanice 17. 06. 2014 10:43:58 04. 07. 2014 00:00:00
Rozhodnutí -pořádání společenské akce 17. 06. 2014 10:41:43 08. 07. 2014 00:00:00
Odpady v obci - kontejnery 13. 06. 2014 13:18:20 07. 08. 2014 00:00:00
Rozhodnutí -pořádání společenské akce 12. 06. 2014 13:58:59 23. 06. 2014 11:35:24
Odpady v obci - kontejnery 02. 06. 2014 12:36:01 13. 06. 2014 13:19:09
Záměr obce Kanice směnit obecní pozemek parc.č. 575/ 7 k.ú.Kanice 02. 06. 2014 12:20:08 18. 06. 2014 14:31:28
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemky parc.č. 552 a 553 23. 05. 2014 09:32:56 09. 06. 2014 12:07:46
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek parc.č. 427/11 15. 05. 2014 14:16:24 02. 06. 2014 12:12:14
Odpady v obci - kontejnery 05. 05. 2014 13:22:23 02. 06. 2014 12:36:08
Státní veterinární správa 02. 05. 2014 09:49:00 19. 05. 2014 13:07:57
DSO Bílovice 02. 05. 2014 09:47:17 19. 05. 2014 13:08:11
Finanční úřad JMK 30. 04. 2014 13:20:05 02. 06. 2014 12:12:28
Odpady v obci - kontejnery 25. 04. 2014 14:19:54 05. 05. 2014 13:22:49
DSO Časnýř 04. 04. 2014 12:04:52 22. 04. 2014 14:03:45
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemky parc.č. 552 a 553 03. 04. 2014 12:45:29 22. 04. 2014 14:03:18
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek část parc. č. 425/7 03. 04. 2014 12:43:07 22. 04. 2014 14:03:35
Úřední deska 28. 03. 2014 13:15:19 03. 04. 2014 14:40:06
Volby do Evropského parlamentu 2014 24. 03. 2014 17:56:02 27. 05. 2014 00:00:00
DSO Bílovicko - Závěrečný účet a hospodaření svazku za rok 2013 03. 03. 2014 11:01:22 20. 03. 2014 10:12:38
DSO Časnýř - Závěrečný účet a hospodaření svazku za rok 2013 03. 03. 2014 10:59:25 20. 03. 2014 10:12:27
Závěrečný účet obce Kanice za rok 2013 25. 02. 2014 13:51:49 20. 03. 2014 10:12:48
veřejná vyhláška MŽP-kormorán 17. 02. 2014 09:03:06 05. 03. 2014 14:03:24
Záměr obce Kanice směnit obecní pozemek parc.č.274 03. 02. 2014 18:23:53 25. 02. 2014 13:49:08
MěÚ Šlapanice - oddělení územního plánování 13. 01. 2014 07:40:33 15. 01. 2014 00:00:00
Výše a způsob úhrady místních poplatků v obci Kanice za rok 2014 09. 01. 2014 08:48:17 05. 08. 2014 00:00:00
Obec Kanice přijme 02. 01. 2014 12:32:19 15. 01. 2014 14:01:26
Ministerstvo životního prostředí 02. 01. 2014 12:28:22 18. 01. 2014 00:00:00
DSO Časnýř 11. 12. 2013 11:40:53 27. 12. 2013 12:58:48
DSO Časnýř 11. 12. 2013 11:39:25 27. 12. 2013 12:58:23
DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko 10. 12. 2013 11:21:20 27. 12. 2013 12:57:09
DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko 10. 12. 2013 11:18:38 27. 12. 2013 12:56:40
MěÚ Šlapanice - oddělení územního plánování 05. 12. 2013 10:44:53 14. 01. 2014 14:50:07
Cena vodného a stočného pro rok 2014 05. 12. 2013 10:38:11 01. 04. 2014 15:09:32
Ministerstvo životního prostředí 27. 11. 2013 12:31:45 27. 12. 2013 12:59:32
MěÚ Šlapanice 05. 11. 2013 12:29:23 27. 12. 2013 12:59:05
Odpady v obci - kontejnery 04. 11. 2013 10:44:45 25. 04. 2014 14:20:07
Nařízení Státní veterinární správy 04. 11. 2013 10:38:56 20. 11. 2013 12:30:40
MěÚ Šlapanice- odbor životního prostředí 01. 11. 2013 10:36:13 18. 11. 2013 14:19:29
Odpady v obci - kontejnery 29. 10. 2013 12:19:24 04. 11. 2013 10:45:18
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 29. 10. 2013 12:12:18 14. 11. 2013 12:26:27
Odpady v obci - kontejnery 25. 10. 2013 08:13:26 29. 10. 2013 12:19:37
Informace o akcích v obci Kanice na přelomu roku 2013-2014 23. 10. 2013 14:27:22 23. 01. 2014 12:23:15
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 23. 10. 2013 14:20:44 29. 10. 2013 12:12:35
Veřejná vyhláška 18. 10. 2013 07:40:55 04. 11. 2013 10:37:02
Úprava č.2 rozpočtu DSO Časnýř - 2013 14. 10. 2013 07:38:19 29. 10. 2013 12:16:57
Odpady v obci - kontejnery 09. 10. 2013 12:46:43 25. 10. 2013 08:14:39
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 24. 09. 2013 11:56:44 23. 10. 2013 14:29:05
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 24. 09. 2013 11:51:05 24. 09. 2013 11:52:46
Ministerstvo životního prostředí 23. 09. 2013 18:04:24 08. 10. 2013 07:58:16
E.ON - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) 17. 09. 2013 10:29:19 11. 12. 2013 11:36:21
Záměr obce Kanice prodat část obecního pozemku parc.č. 427/11 06. 09. 2013 12:05:29 23. 09. 2013 13:13:42
Rozhodnutí na základě OZV č.2/2013 30. 08. 2013 12:04:15 17. 09. 2013 00:00:00
Rozhodnutí - Hodový výbor Kanice - 30.8.2013 taneční zábava 15. 08. 2013 08:35:44 04. 09. 2013 12:27:41
Veřejná výzva na pozici referent SÚ, Bílovice n./Svit. 06. 08. 2013 07:40:23 28. 08. 2013 00:00:00
ROZHODNUTÍ - povolení pořádání oslavy životního jubilea Ivana Pernicová 02. 08. 2013 10:39:19 22. 08. 2013 13:37:31
Zvýšené nebezpečí vzniku požáru - Jihomoravský kraj 29. 07. 2013 18:04:08 26. 08. 2013 10:34:50
Záměr prodeje obecního pozemku parc.č.206/3 v k.ú.Kanice 09. 07. 2013 06:55:39 25. 07. 2013 12:50:45
Zdeněk Kopecký - Rozhodnutí na základě OZV č. 2/2013 27. 06. 2013 13:54:45 17. 07. 2013 08:38:21
Hodový výbor Kanice, o.s. - Rozhodnutí na základě OZV č. 2/2013 27. 06. 2013 13:53:13 09. 07. 2013 06:50:41
Místní poplatky v obci Kanice r. 2013 - způsob úhrady 26. 06. 2013 22:49:42 05. 12. 2013 10:47:43
Důležitá telefonní čísla 26. 06. 2013 22:49:31 04. 08. 2013 08:33:16
Odpady v obci - kontejnery 26. 06. 2013 22:49:12 09. 10. 2013 12:47:02
DSO Bílovicko 24. 06. 2013 08:50:21 17. 07. 2013 08:39:25
DSO Časnýř 04. 06. 2013 13:09:40 19. 06. 2013 13:06:35
Exekutorský úřad Přerov 21. 05. 2013 09:54:07 21. 06. 2013 10:36:48
Dražební vyhlášky - ARA s.r.o.,Kanice 125 02. 05. 2013 12:35:38 19. 06. 2013 13:06:50
FÚ JMK- daň z nemovitosti 25. 04. 2013 10:01:52 28. 05. 2013 00:00:00
MěÚ Šlapanice-odbor výstavby 05. 04. 2013 08:57:37 21. 05. 2013 09:59:22
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 04. 04. 2013 10:36:38 19. 04. 2013 12:21:35
Výzva k účasti na zadávacím řízení 04. 04. 2013 08:03:08 19. 04. 2013 12:18:05
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 02. 04. 2013 10:49:45 17. 04. 2013 14:02:02
DSO Bílovicko 14. 03. 2013 09:24:12 02. 04. 2013 10:48:26
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 04. 03. 2013 18:41:01 20. 03. 2013 12:38:55
Záměr obce Kanice prodat pozemek parc.č. 87 v k.ú.Kanice 21. 02. 2013 09:40:54 08. 03. 2013 13:17:49
Výzva k účasti na zadávacím řízení 21. 02. 2013 09:14:36 12. 03. 2013 08:02:04
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 20. 02. 2013 12:15:18 07. 03. 2013 11:59:43
Závěrečný účet za rok 2012 - DSO Časnýř 19. 02. 2013 12:47:49 06. 03. 2013 12:36:20
Závěrečný účet za rok 2012 - DSO Bílovicko 19. 02. 2013 12:46:16 06. 03. 2013 12:36:36
Závěrečný účet a hospodaření obce Kanice v roce 2012 12. 02. 2013 07:52:26 28. 02. 2013 13:06:52
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 06. 02. 2013 13:15:34 21. 02. 2013 09:14:58
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 05. 02. 2013 10:01:08 20. 02. 2013 12:14:02
Úřad pro civilní letectví 04. 02. 2013 08:43:47 19. 02. 2013 12:43:53
Místní poplatky v obci Kanice r. 2013 - způsob úhrady 10. 01. 2013 12:37:48 03. 04. 2013 13:57:45
test 07. 01. 2013 19:00:58 07. 01. 2013 19:01:33
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 07. 01. 2013 12:56:21 24. 01. 2013 09:34:50
Program ZO 9.1.2013 02. 01. 2013 13:23:53 10. 01. 2013 12:35:42
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 21. 12. 2012 12:21:12 07. 01. 2013 12:53:10
DSO Bílovicko 13. 12. 2012 09:14:46 07. 01. 2013 12:52:52
DSO Časnýř 13. 12. 2012 09:08:40 07. 01. 2013 12:52:39
DSO Bílovicko 13. 11. 2012 10:15:59 28. 11. 2012 12:43:14
DSO Časnýř 13. 11. 2012 10:15:15 28. 11. 2012 12:43:04
Volby prezidenta České republiky 13. 11. 2012 10:14:19 28. 01. 2013 13:33:57
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 22. 10. 2012 08:57:17 06. 11. 2012 13:23:04
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BLANSKO 12. 10. 2012 07:57:45 22. 11. 2012 00:00:00
SPŘ - Jaroslava Götzová 11. 10. 2012 10:16:44 26. 10. 2012 09:33:59
Správní řízení-Jaroslava Götzová 25. 09. 2012 12:35:21 10. 10. 2012 11:47:56
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO 12. 09. 2012 12:05:43 24. 10. 2012 13:13:02
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 23. 08. 2012 11:56:26 10. 09. 2012 11:52:30
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 14. 08. 2012 14:44:58 30. 10. 2012 13:01:42
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 01. 08. 2012 09:24:00 20. 08. 2012 17:24:00
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemky parc.č. 554 a 555 12. 07. 2012 12:09:49 30. 07. 2012 18:30:05
Provozní smlouva - vodohospodářská infrastruktura 02. 07. 2012 18:44:50 08. 08. 2012 07:28:58
DSO Bílovicko 25. 06. 2012 12:11:02 12. 07. 2012 12:07:55
Usnesení o nařízení dražebního jednání 15. 06. 2012 09:55:46 07. 08. 2012 13:58:36
MěÚ Vyškov-veřejná vyhláška 01. 06. 2012 09:39:07 18. 06. 2012 10:17:18
Stavební úřad Bílovice n.Sv.-veřejná vyhláška 31. 05. 2012 09:19:47 15. 06. 2012 09:53:21
Stavební úřad Bílovice n.Sv.-veřejná vyhláška 24. 05. 2012 13:26:03 15. 06. 2012 09:53:00
Záměr obce Kanice darovat obecní pozemky 11. 05. 2012 10:10:43 28. 05. 2012 12:50:33
Záměr obce prodat obecní pozemky parc.č. 644 a 645 24. 04. 2012 09:25:21 10. 05. 2012 12:17:49
Stavební úřad Bílovice n.Sv.-PS-estate 18. 04. 2012 08:24:53 04. 05. 2012 12:56:53
Stavební úřad Bílovice n.Sv.-veřejná vyhláška 17. 04. 2012 11:43:41 04. 05. 2012 12:57:04
Stavební úřad Bílovice n.Sv.- veřejná vyhláška 12. 04. 2012 09:48:47 17. 04. 2012 11:41:59
MŠ Kanice-II.oddělení-výzva k podání nabídek na vybavení stavby 28. 03. 2012 07:29:00 13. 04. 2012 12:20:14
MŠ Kanice-II.oddělení-výzva k podání nabídek na vybavení stavby 27. 03. 2012 12:38:53 27. 03. 2012 12:41:13
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 26. 03. 2012 07:52:55 12. 04. 2012 12:49:11
DSO Bílovicko 22. 03. 2012 14:01:11 06. 04. 2012 12:57:31
DSO Bílovicko 20. 03. 2012 12:29:06 22. 03. 2012 13:59:22
DSO Časnýř 20. 03. 2012 12:27:32 04. 04. 2012 13:04:43
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek parc. č. 646 a 647 19. 03. 2012 10:48:53 03. 04. 2012 12:48:54
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 08. 03. 2012 09:15:20 23. 03. 2012 12:57:38
DSO Bílovicko 28. 02. 2012 12:14:23 15. 03. 2012 12:48:59
DSO Bílovicko 28. 02. 2012 12:08:15 28. 02. 2012 12:10:40
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek parc.č. 491/96 28. 02. 2012 12:05:23 19. 03. 2012 10:45:26
Závěrečný účet DSO Časnýř 2011 20. 02. 2012 11:49:01 08. 03. 2012 09:20:20
Závěrečný účet DSO Bílovicko 2011 20. 02. 2012 11:47:47 08. 03. 2012 09:20:29
Oznámení o novém ÚPO Kanice 16. 02. 2012 09:25:26 13. 03. 2012 13:52:46
Závěrečný účet obce roku 2011 15. 02. 2012 12:23:00 01. 03. 2012 14:04:32
Závěrečný účet obce roku 2011 15. 02. 2012 12:18:53 15. 02. 2012 12:20:24
Závěrečný účet obce roku 2011 15. 02. 2012 12:14:08 15. 02. 2012 12:14:43
MIN.ŽP-Integrovaný program 10. 02. 2012 07:35:29 12. 03. 2012 18:02:24
Mateřská škola Kanice - II.oddělení ... výzva k podání nabídek 02. 02. 2012 07:11:54 20. 02. 2012 11:54:47
Mateřská škola Kanice - II.oddělení ... Výzva k podání nabídek 02. 02. 2012 06:40:43 02. 02. 2012 07:06:21
Oznámení o zahájení projednávání návrhu ÚP Kanice 25. 01. 2012 07:28:36 13. 03. 2012 13:52:10
Termíny veřejného zasedání ZO Kanice v roce 2012 24. 01. 2012 13:41:48 07. 01. 2013 12:55:23
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 13. 01. 2012 09:43:44 30. 01. 2012 08:10:19
CHKO Moravský kras Blansko 12. 01. 2012 10:03:57 27. 01. 2012 13:47:59
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 02. 01. 2012 17:20:44 18. 01. 2012 12:11:34
Kr.Ú.JMK-ŽP-bobr 21. 12. 2011 13:34:30 11. 01. 2012 10:31:27
DSO Časnýř 14. 12. 2011 09:17:29 02. 01. 2012 17:19:01
DSO Bílovicko 14. 12. 2011 09:15:31 02. 01. 2012 17:19:06
Záměr obce pronajmout obecní nemovitost č.pop. 22 06. 12. 2011 09:36:35 21. 12. 2011 13:35:03
Záměr obce pronajmout obecní nemovitost č.pop.22 06. 12. 2011 09:22:34 06. 12. 2011 09:23:29
KVS JMK-mor včelího plodu 02. 12. 2011 12:41:26 20. 12. 2011 10:28:40
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 21. 11. 2011 14:16:53 06. 12. 2011 11:58:31
KrÚ JMK-upozornění-smogová situace 21. 11. 2011 12:30:48 06. 12. 2011 11:58:58
Záměr obce prodat pozemek část parc.č.206/2 v k.ú.Kanice 16. 11. 2011 07:11:10 30. 11. 2011 13:48:29
Záměr obce prodat pozemek část parc.č.206/2 v k.ú.Kanice 16. 11. 2011 07:05:22 16. 11. 2011 07:06:37
Záměr obce prodat pozemek část parc.č.206/2 v k.ú.Kanice 16. 11. 2011 07:00:54 16. 11. 2011 07:04:39
KrÚ JMK-upozornění-smogová situace 15. 11. 2011 09:30:27 21. 11. 2011 12:24:10
KrÚ JMK-návrh opatření obecné povahy 07. 11. 2011 09:21:48 23. 11. 2011 12:38:25
Úřad pro civilní letectví 25. 10. 2011 11:10:50 14. 11. 2011 10:36:01
MěÚ Šlapanice-ÚPO č.III Kanice 25. 10. 2011 07:58:14 14. 11. 2011 10:37:36
KrÚ JMK-veřejná vyhláška 06. 10. 2011 08:46:43 25. 10. 2011 07:56:04
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 06. 10. 2011 08:44:53 25. 10. 2011 11:11:16
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 08. 09. 2011 13:06:51 29. 09. 2011 09:23:51
Min.ŽP- NPR Hádecká planinka 18. 08. 2011 13:34:07 08. 09. 2011 13:03:45
MěÚ Šlapanice-ÚP 10. 08. 2011 12:41:08 30. 09. 2011 12:25:00
MěÚ Šlapanice 10. 08. 2011 11:04:22 10. 08. 2011 11:04:37
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 08. 08. 2011 12:21:02 08. 09. 2011 13:03:34
KrÚ JMK 02. 08. 2011 13:33:32 17. 08. 2011 11:46:23
Vybavení Mateřské školy Kanice-výzva na podání nabídek 22. 07. 2011 08:13:22 08. 08. 2011 12:17:14
Vybavení Mateřské školy Kanice-vyzva na podání nabídek 22. 07. 2011 08:09:28 22. 07. 2011 08:11:24
Město Šlapanice - Nařízení 1/2011 30. 06. 2011 12:28:11 02. 08. 2011 12:36:56
DOS Bílovicko 27. 06. 2011 11:01:03 13. 07. 2011 10:35:40
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 14. 06. 2011 10:50:52 30. 06. 2011 12:26:40
Záměr obce pronajmout část nemovitosti č.pop. 44 14. 06. 2011 08:52:48 28. 06. 2011 10:39:28
Záměr obce prodat obecní pozemek 14. 06. 2011 08:46:08 28. 06. 2011 10:39:34
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 10. 06. 2011 11:43:09 28. 06. 2011 10:39:15
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 02. 05. 2011 11:55:01 19. 05. 2011 11:39:27
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 18. 04. 2011 11:03:19 03. 05. 2011 10:20:03
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 15. 04. 2011 11:35:27 02. 05. 2011 08:43:26
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 15. 04. 2011 08:45:46 02. 05. 2011 08:43:15
ARA s.r.o. - Kanice 125 12. 04. 2011 11:47:15 27. 04. 2011 11:07:22
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 28. 03. 2011 11:40:29 12. 04. 2011 11:47:47
Výzva k podání nabídek na VZ - stavba 'Mateřská škola Kanice' 10. 03. 2011 08:32:09 21. 03. 2011 13:58:35
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 07. 03. 2011 09:51:39 15. 04. 2011 11:34:32
Obec Kanice 04. 03. 2011 09:36:06 21. 03. 2011 11:50:38
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 03. 03. 2011 09:09:43 18. 03. 2011 12:49:53
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 03. 03. 2011 09:08:22 18. 03. 2011 12:50:08
DSO Bílovicko 03. 03. 2011 08:43:35 18. 03. 2011 12:50:50
DSO Časnýř 03. 03. 2011 08:42:15 18. 03. 2011 12:50:16
Krajský úřad JMk 02. 03. 2011 08:22:19 19. 04. 2011 14:05:16
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 02. 03. 2011 08:07:20 17. 03. 2011 09:17:15
Dražební vyhláška 24. 02. 2011 11:11:06 16. 05. 2011 10:58:42
RD ing.Rakšány 20. 12. 2010 10:47:18 20. 12. 2010 10:47:46
RD ing.Rakšány 20. 12. 2010 10:46:36 04. 01. 2011 10:02:29
Ministerstvo zemědělství 15. 12. 2010 11:52:53 03. 01. 2011 10:55:09
SPŘ-Dana Seidlová 26. 11. 2010 09:56:54 02. 12. 2010 10:52:59
Dražební vyhláška 03. 11. 2010 10:31:59 26. 11. 2010 10:00:46
Nařízení KVS pro JMK č.8/2010 26. 10. 2010 08:28:42 10. 11. 2010 12:00:32
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 19. 10. 2010 11:07:06 03. 11. 2010 10:31:04
Výsledky voleb do Zstupitelstva obce Kanice-přehledná tabulka 18. 10. 2010 08:51:30 03. 11. 2010 12:46:18
Výsledky voleb do ZO Kanice 17. 10. 2010 09:26:32 03. 11. 2010 12:45:16
Okr.soud B-V 06. 10. 2010 09:51:36 21. 10. 2010 14:12:36
Volby do Zastupitelstva obce - informace o konání voleb 29. 09. 2010 11:20:04 17. 10. 2010 09:25:18
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 22. 09. 2010 09:37:17 07. 10. 2010 12:30:35
FÚ BrnoII 20. 09. 2010 07:48:20 05. 10. 2010 08:45:58
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 15. 09. 2010 08:33:07 30. 09. 2010 12:17:40
MěÚ Adamov 31. 08. 2010 10:12:56 07. 09. 2010 09:43:33
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 30. 08. 2010 09:51:49 14. 09. 2010 12:50:58
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 26. 08. 2010 11:17:42 10. 09. 2010 07:52:12
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 26. 08. 2010 11:15:43 26. 08. 2010 11:16:27
Volby do Zastupitelstva obce - informace o konání voleb 26. 07. 2010 19:33:15 29. 09. 2010 11:18:52
DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ 19. 07. 2010 08:42:14 19. 07. 2010 08:43:36
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 09. 07. 2010 09:35:28 05. 08. 2010 09:58:00
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 07. 07. 2010 13:12:58 05. 08. 2010 09:57:45
S 07. 07. 2010 13:11:47 07. 07. 2010 13:11:59
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 25. 06. 2010 09:53:50 12. 07. 2010 17:17:53
Celní úřad Břeclav 03. 06. 2010 12:27:24 18. 06. 2010 12:54:38
Rozhodnutí-stav nebezpečí 03. 06. 2010 08:05:17 14. 06. 2010 14:00:09
KrÚ JMK-veřejná vyhláška 28. 05. 2010 08:22:12 14. 06. 2010 14:00:28
KrÚ JMK-veřejná vyhláška 28. 05. 2010 08:18:41 28. 05. 2010 08:19:06
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 24. 05. 2010 09:45:16 08. 06. 2010 11:57:40
Vyhláška-daň z nemovitosti 2010 19. 05. 2010 10:23:24 28. 05. 2010 09:11:28
VOLBY PS PČR 2010 29. 04. 2010 12:52:36 01. 06. 2010 12:13:35
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 27. 04. 2010 08:17:58 13. 05. 2010 13:58:46
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 23. 04. 2010 08:23:44 10. 05. 2010 11:59:35
Krajská veterinární správa 14. 04. 2010 11:40:25 27. 04. 2010 08:18:15
Celní úřad-Krejčiřík Petr 30. 03. 2010 13:59:45 14. 04. 2010 11:40:49
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 08. 03. 2010 17:42:01 25. 03. 2010 11:04:34
ESOM 04. 03. 2010 12:34:50 22. 03. 2010 10:30:42
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 18. 02. 2010 11:55:20 08. 03. 2010 12:22:55
Kr.Ú JMK-ŽP 18. 02. 2010 08:18:47 08. 03. 2010 12:23:03
DSO Časnýř 08. 02. 2010 18:12:03 24. 02. 2010 09:10:06
DSO Bílovicko 08. 02. 2010 18:09:56 24. 02. 2010 09:10:15
DSO Bílovicko 08. 02. 2010 18:02:46 08. 02. 2010 18:08:09
Ministerstvo životního prostředí 05. 02. 2010 12:16:15 08. 03. 2010 12:23:23
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 05. 02. 2010 08:51:31 22. 02. 2010 12:13:07
Kr.ú.JMK-Veřejná vyhláška-ing.Rakšány 04. 02. 2010 11:08:36 24. 02. 2010 09:09:45
Kr.ú.JMK-Veřejná vyhláška-ing.Rakšány 04. 02. 2010 11:07:02 04. 02. 2010 11:07:34
CAS-výzva 01. 02. 2010 19:07:50 01. 02. 2010 19:10:42
Dokument-SDH 01. 02. 2010 19:05:20 01. 02. 2010 19:07:08
Koncesní řízení na provozovatele VaK-výzva 27. 01. 2010 11:16:26 12. 02. 2010 12:56:38
Stavební úřad Bílovice n.Sv. 15. 12. 2009 09:55:41 30. 12. 2009 11:04:48
Záměr obce prodat pozemek za domem č.pop.25 03. 12. 2009 08:09:47 28. 12. 2009 11:59:52
Stavební úřad Bílovi 20. 11. 2009 07:55:20 07. 12. 2009 12:09:30
Stavební úřad Bílovi 16. 11. 2009 12:42:28 01. 12. 2009 12:49:44
Stavební úřad Bílovi 04. 11. 2009 10:09:13 20. 11. 2009 13:53:11
ÚPO č.II Kanice 27. 10. 2009 09:45:15 12. 11. 2009 14:00:53
Stavební úřad Bílovi 22. 10. 2009 14:01:34 09. 11. 2009 10:14:13
Návrh ÚPO č.III Kani 20. 10. 2009 10:28:35 23. 11. 2009 14:09:56
Stavební úřad Bílovi 06. 10. 2009 11:57:33 20. 10. 2009 10:32:24
Stavební úřad Bílovi 05. 10. 2009 17:07:17 20. 10. 2009 10:32:30
Dražební vyhláška 02. 10. 2009 09:02:36 03. 11. 2009 10:32:03
Stavební úřad Bílovi 30. 09. 2009 09:37:13 15. 10. 2009 09:25:45
Stavební úřad Bílovi 30. 09. 2009 09:36:17 15. 10. 2009 09:25:54
Stavební úřad Bílovi 14. 09. 2009 11:38:49 29. 09. 2009 14:10:31
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 09. 09. 2009 12:09:12 24. 09. 2009 11:28:25
Záměr obce Kanice pr 04. 09. 2009 09:48:57 22. 09. 2009 10:01:02
Volby do PS PČR 01. 09. 2009 12:17:15 11. 09. 2009 09:24:22
CzechPOINT-výběrové 26. 08. 2009 13:31:34 04. 09. 2009 09:44:42
Stavební úřad Bílovi 19. 08. 2009 12:54:10 04. 09. 2009 09:44:56
Stavební úřad Bílovi 13. 08. 2009 10:59:53 31. 08. 2009 18:53:40
POZEMKOVÝ FOND ČR 05. 08. 2009 00:00:00 05. 11. 2009 00:00:00
Nařízení Krajské vet 27. 07. 2009 16:28:51 14. 08. 2009 11:17:42
Veřejná vyhláška - P 13. 07. 2009 11:11:15 04. 09. 2009 09:45:06
VaK Bílovicko-výzva 26. 06. 2009 15:32:16 14. 07. 2009 07:13:04
Dražební vyhláška 12. 06. 2009 16:09:45 14. 07. 2009 07:14:41
Výsledky voleb do EP 08. 06. 2009 08:49:18 17. 06. 2009 13:50:53
Zápis ze zasedání ZO 07. 06. 2009 09:36:12 07. 06. 2009 09:37:09
Stavební úřad Bilovi 01. 06. 2009 11:24:26 17. 06. 2009 13:51:06
Nařízení KVS pro JMK 29. 05. 2009 13:19:29 17. 06. 2009 13:51:17
DSO Vodovody a kanal 21. 05. 2009 14:00:08 10. 06. 2009 13:58:45
DSO Časnýř 21. 05. 2009 13:59:09 10. 06. 2009 13:59:00
Stavební úřad Bilovi 14. 05. 2009 10:12:47 29. 05. 2009 12:52:05
Nabídka pozemků k pr 06. 05. 2009 11:49:42 06. 08. 2009 00:00:00
Vyhláška - daň z nem 28. 04. 2009 17:03:54 29. 05. 2009 12:53:43
Volby do Evropského 24. 04. 2009 08:29:06 07. 06. 2009 09:43:40
MÚ Šlapanice - oznám 23. 04. 2009 07:54:39 19. 05. 2009 08:57:52
Dražební vyhláška 10. 04. 2009 00:00:00 12. 05. 2009 00:00:00
Dražební vyhláška 09. 04. 2009 13:12:06 12. 05. 2009 00:00:00
ESOM 31. 03. 2009 09:16:25 15. 04. 2009 11:31:12
Stavební úřad Bilovi 20. 03. 2009 10:21:23 03. 04. 2009 11:43:10
Stavební úřad Bilovi 20. 03. 2009 10:16:21 20. 03. 2009 10:17:04
MěÚ Šlapanice - změn 13. 03. 2009 15:27:02 01. 04. 2009 08:58:14
MÚ Šlapanice - změna 06. 03. 2009 07:21:49 27. 03. 2009 08:54:18
Stavební úřad Bilovi 16. 02. 2009 09:00:46 12. 03. 2009 11:38:54
Pozemkový fond ČR 11. 02. 2009 00:00:00 11. 05. 2009 00:00:00
DSO Vodovody a kanal 09. 02. 2009 14:16:08 25. 02. 2009 09:25:20
DSO Časnýř 09. 02. 2009 14:14:50 25. 02. 2009 09:25:33
Záměr obce Kanice sm 09. 02. 2009 09:07:46 25. 02. 2009 09:25:04
DSO Vodovody a kanal 12. 12. 2008 11:05:31 29. 12. 2008 09:47:30
DSO Vodovody a kanal 12. 12. 2008 10:59:58 12. 12. 2008 11:00:56
DSO Vodovody a kanal 12. 12. 2008 10:58:40 12. 12. 2008 10:59:12
DSO Vodovody a kanal 12. 12. 2008 10:54:38 29. 12. 2008 09:47:44
DSO Vodovody a kanal 12. 12. 2008 10:11:22 12. 12. 2008 10:12:01
DSO Časnýř 12. 12. 2008 10:06:01 29. 12. 2008 09:49:19
DSO Časnýř 12. 12. 2008 10:03:08 12. 12. 2008 10:04:01
DSO Časnýř 12. 12. 2008 09:58:31 12. 12. 2008 09:59:27
Dražební vyhláška 02. 12. 2008 07:10:17 12. 12. 2008 00:00:00
Pozemkový fond ČR - 11. 11. 2008 21:46:40 12. 02. 2009 11:46:46
Výměna občanských pr 11. 11. 2008 21:45:08 28. 11. 2008 13:49:17
Záměr obce Kanice pr 10. 11. 2008 09:14:43 27. 11. 2008 12:08:50
Záměr obce Kanice sm 07. 11. 2008 12:40:10 24. 11. 2008 08:12:22
Stavební úřad Bilovi 07. 11. 2008 12:35:10 24. 11. 2008 08:12:38
Stavební úřad Bílovi 06. 11. 2008 10:39:01 24. 11. 2008 08:12:49
Dražební vyhláška 21. 10. 2008 17:35:07 20. 11. 2008 11:32:31
Volby do zast.JmK a 20. 10. 2008 16:48:53 06. 11. 2008 09:24:05
Dražební vyhláška 15. 10. 2008 20:18:30 30. 10. 2008 11:21:40
DSO Časnýř - Cyklost 14. 10. 2008 12:51:08 30. 10. 2008 11:21:07
DSO Časnýř 14. 10. 2008 11:15:05 14. 10. 2008 12:47:58
Nařízení č. 5/2008 13. 10. 2008 09:29:58 31. 10. 2008 10:47:49
Záměr obce Kanice pr 07. 10. 2008 11:45:32 24. 10. 2008 13:47:30
Záměr obce Kanice pr 07. 10. 2008 11:40:56 07. 10. 2008 11:42:44
Upozornění EON 04. 10. 2008 08:27:25 20. 10. 2008 00:00:00
Oznámení -živnostens 02. 10. 2008 09:07:21 06. 11. 2008 09:25:32
Oznámení SÚ Bílovic 30. 09. 2008 12:50:52 16. 10. 2008 08:50:43
Oznámení SÚ Bílovic 30. 09. 2008 12:47:28 30. 09. 2008 12:49:23
Záměr obce Kanice pr 24. 09. 2008 11:38:22 10. 10. 2008 14:06:48
Dražební vyhláška 12. 09. 2008 00:00:00 15. 10. 2008 00:00:00
Dražební vyhláška 12. 09. 2008 00:00:00 15. 10. 2008 00:00:00
Dražební vyhláška 11. 09. 2008 13:02:11 15. 10. 2008 00:00:00
Dražební vyhláška 02. 09. 2008 20:10:05 02. 10. 2008 00:00:00
Veřejná vyhláška SÚ 01. 09. 2008 19:16:32 16. 09. 2008 12:57:38
Veřejná vyhláška SÚ 01. 09. 2008 19:12:20 16. 09. 2008 12:57:27
Veřejná vyhláška SÚ 01. 09. 2008 18:27:25 01. 09. 2008 18:27:57
Veřejná vyhláška SÚ 01. 09. 2008 17:50:45 01. 09. 2008 18:24:55
Veřejná vyhláška SÚ 01. 09. 2008 09:52:03 01. 09. 2008 10:02:11
Záměr obce Kanice sm 28. 08. 2008 09:30:17 16. 09. 2008 12:55:43
DSO Časnýř 21. 08. 2008 08:16:53 16. 09. 2008 12:56:17
Volby 18. 08. 2008 13:07:59 27. 10. 2008 13:59:28
Veřejná vyhláška SÚ 14. 08. 2008 11:39:14 01. 09. 2008 19:18:16
Dražební vyhláška 13. 08. 2008 14:30:05 24. 09. 2008 00:00:00
Nabídka pozemků k pr 06. 08. 2008 00:00:00 06. 11. 2008 09:24:26
Plán oblasti povodí 01. 07. 2008 00:00:00 31. 12. 2008 00:00:00
Hospodaření obce 200 27. 06. 2008 09:27:38 07. 08. 2008 10:34:36
Oznámení - Žondra, 26. 06. 2008 14:24:41 14. 07. 2008 07:11:16
Oznámení - změna cha 26. 06. 2008 09:29:42 14. 07. 2008 07:11:35
Oznámení - RD Kedová 24. 06. 2008 12:38:10 08. 07. 2008 11:57:23
Dražební vyhláška 14. 06. 2008 17:20:14 10. 07. 2008 00:00:00
Svoz a likvidace odp 16. 05. 2008 09:11:09 01. 09. 2008 19:19:12
Nařízení Krajské vet 09. 05. 2008 11:36:10 26. 05. 2008 12:20:41
Pozemek parc.č. 415/ 09. 05. 2008 09:40:14 29. 05. 2008 09:02:12
Nabídka pozemků k pr 07. 05. 2008 00:00:00 07. 08. 2008 10:33:22
Dražební vyhláška 06. 05. 2008 07:29:49 04. 06. 2008 13:52:11
Vyměření daně z nemo 25. 04. 2008 07:23:43 26. 05. 2008 12:20:59
Veřejná vyhláška 04. 04. 2008 08:52:35 24. 04. 2008 11:37:18
Veřejnoprávní smlouv 17. 03. 2008 12:44:54 26. 03. 2008 14:14:45
Oznámení - rozvody N 27. 02. 2008 14:04:40 17. 03. 2008 11:02:28
Informace o platbě d 26. 02. 2008 07:22:58 31. 03. 2008 09:34:10
SPŘ- p. Krejčiřík 21. 02. 2008 10:52:11 17. 03. 2008 09:52:20
Veřejná dražba 21. 02. 2008 09:53:38 03. 03. 2008 12:58:00
SPŘ- p. Krejčiřík 05. 02. 2008 10:30:48 20. 02. 2008 12:35:00
Oznámení - kanalizac 23. 01. 2008 11:46:16 07. 02. 2008 10:33:30
Oznámení - p. Hron 23. 01. 2008 11:42:13 07. 02. 2008 10:32:47
Správní řízení 17. 01. 2008 13:57:46 04. 02. 2008 10:08:07
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Kanice na rok 2012 21. 12. 2007 14:15:58 24. 01. 2012 13:39:52
Termíny veřejných za 21. 12. 2007 14:12:31 21. 12. 2007 14:14:47
Veřejná vyhláška FÚ 20. 12. 2007 14:32:21 17. 01. 2008 13:49:11
Návrh rozpočtu -rok 14. 12. 2007 15:15:25 03. 01. 2008 17:01:09
Cena vodného a stočného pro rok 2013 29. 11. 2007 11:19:49 05. 12. 2013 10:38:28
Oznámení o změně úze 28. 11. 2007 17:03:57 17. 12. 2007 11:24:47
DSO Časnýř 22. 11. 2007 14:01:53 07. 12. 2007 14:16:21
Záměr obce Kanice pr 13. 11. 2007 08:17:25 29. 11. 2007 11:13:27
DSO Vodovody a kanal 12. 11. 2007 11:41:55 28. 11. 2007 09:54:15
Dražební vyhláška 09. 11. 2007 08:31:27 28. 11. 2007 00:00:00
Záměr obce Kanice pr 08. 11. 2007 10:57:09 28. 11. 2007 09:55:27
Veřejná vyhláška - Z 07. 11. 2007 00:00:00 22. 12. 2007 00:00:00
Veřejná vyhláška - Z 06. 11. 2007 16:13:00 11. 12. 2007 14:13:10
DSO Vodovody a kanal 17. 10. 2007 14:16:39 08. 11. 2007 09:31:18
DSO Časnýř 15. 10. 2007 18:03:16 08. 11. 2007 09:29:05
Pozemkový fond - nab 03. 10. 2007 10:36:06 17. 01. 2008 13:49:54
Oznámení o dokončení 01. 10. 2007 17:09:12 05. 11. 2007 18:40:52
Mimořádné zasedání Z 26. 09. 2007 13:53:07 05. 11. 2007 18:39:58
Dražební vyhláška 26. 09. 2007 09:32:21 05. 11. 2007 18:39:28
Výměna občanských pr 26. 09. 2007 09:30:37 20. 12. 2007 14:23:03
Intenzifikace ČOV Bí 26. 09. 2007 08:20:26 15. 10. 2007 17:54:49
Oznámení hejtmana JM 17. 08. 2007 11:36:54 24. 08. 2007 11:35:41
Veřejná vyhláška 15. 08. 2007 14:49:51 31. 08. 2007 11:05:54
Obnova katastrálního 15. 08. 2007 14:48:52 24. 09. 2007 12:14:01
Záměr obce prodat ha 27. 07. 2007 09:05:48 02. 10. 2007 12:53:57
Smlouva o přestupcíc 17. 07. 2007 10:34:23 06. 08. 2007 17:31:43
Veřejná vyhláška FÚ 02. 07. 2007 09:21:48 18. 07. 2007 13:12:56
Porovnání vodného a 27. 06. 2007 20:11:28 13. 07. 2007 08:42:08
Informace o policii 25. 06. 2007 15:32:33 10. 07. 2007 00:00:00
DSO Časnýř 11. 06. 2007 10:35:40 27. 06. 2007 11:42:12
DSO Časnýř 11. 06. 2007 10:23:03 11. 06. 2007 10:33:16
DSO Bílovicko 11. 06. 2007 10:14:50 27. 06. 2007 11:43:37
Termíny veřejných za 01. 06. 2007 10:56:15 21. 12. 2007 14:11:01
Termíny veřejných za 01. 06. 2007 09:16:09 01. 06. 2007 09:19:36
Oznámení - povodí Dy 04. 04. 2007 14:15:38 01. 10. 2007 12:52:26
Oznámení - povodí Mo 04. 04. 2007 14:00:55 01. 10. 2007 12:52:38
Zahájení územního ří 29. 03. 2007 07:55:49 05. 06. 2007 11:48:59
Úprava č.1 rozpočtu 09. 02. 2007 12:14:11 26. 02. 2007 17:52:34
Termíny veřejných za 15. 01. 2007 09:33:58 01. 06. 2007 09:14:45
Správní řízení 05. 12. 2006 14:11:12 12. 12. 2006 07:52:28
Rozpočet obce Kanice 29. 11. 2006 11:28:23 05. 03. 2007 14:50:32
Návrh úpravy rozpočt 13. 11. 2006 13:08:11 29. 11. 2006 11:14:20
Program ZO 03. 11. 2006 11:00:38 16. 11. 2006 12:14:50
Správní řízení 31. 10. 2006 09:43:47 16. 11. 2006 12:12:28
První veřejné zasedá 27. 10. 2006 09:51:37 03. 11. 2006 10:52:31
Správní řízení 25. 10. 2006 11:02:44 13. 11. 2006 10:29:03
Správní řízení 05. 10. 2006 14:02:37 23. 10. 2006 10:15:56
VOLBY do Poslanecké 01. 06. 2006 12:43:30 05. 06. 2006 04:47:43
Vyhláška č. 2/2006 11. 04. 2006 14:49:36 21. 04. 2006 12:09:31
Rozhodnutí Obecního 28. 03. 2006 11:13:00 12. 04. 2006 00:00:00